Serbian translation

This commit is contained in:
Mladen Pejaković 2015-07-28 12:03:06 +02:00
parent c7adb7937c
commit 09efd4321e

View file

@ -0,0 +1,47 @@
<resources>
<string name="app_name">Гоблим</string>
<string name="action_settings">Параметри</string>
<string name="title_activity_share">Дељење</string>
<string name="title_activity_history">Историјат</string>
<string name="title_activity_link">Дељење везе</string>
<string name="title_activity_servers">Списак сервера</string>
<string name="upload_pict">Отпреми</string>
<string name="select_pict">Избор слике</string>
<string name="duration">Трајање\nскладиштења</string>
<string name="copy_to_clipboard">Веза копирана на клипборд</string>
<string name="server_title">Додај сервер</string>
<string name="url">УРЛ вебсајта</string>
<string name="add_server">Додај сервер</string>
<string name="manage_server">Управљај серверима</string>
<string name="show_history">Прикажи историјат</string>
<string name="delete_server_message">Обриши сервер</string>
<string name="upload_progress">Отпремање у току</string>
<string name="no_duration">\u221E</string>
<string name="duration_ended">Обрисано</string>
<string name="days">дана преостало</string>
<string name="day">дан преостао</string>
<string name="server_list_error">Немате постављених сервера, додајте један</string>
<string name="network_error">Грешка мреже</string>
<string name="connection_failed">Неуспех повезивања</string>
<string name="unreadable_json">Нечитљив ЈСОН фајл</string>
<string name="empty_file">Празан фајл или га је немогуће очитати</string>
<string name="too_large_file">Фајл је можда превелик</string>
<string name="no_network">Мрежа није доступна</string>
<string name="cant_load_image">Не могу да учитам слику</string>
<string name="download_progress">Преузимање у току</string>
<string name="delete_succeed">Брисање је успело</string>
<string name="default_server">Притисните и држите сервер да бисте га поставили за подразумеваног</string>
<string name="delete_this_image">Да обришем ову слику?</string>
<string-array name="deleted_days">
<item>без ограничења</item>
<item>24 сата</item>
<item>7 дана</item>
<item>30 дана</item>
<item>1 година</item>
</string-array>
<string-array name="https">
<item>http://</item>
<item>https://</item>
</string-array>
</resources>