Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

12 lines
135B

  1. CFLAGS=-Wall -Wextra -g
  2. NAME=split-audio-file
  3. all:${NAME}
  4. ${NAME}: main.o
  5. $(CC) $^ -o $@
  6. main.o: main.c
  7. clean:
  8. @rm main.o ${NAME}