Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Schoumi 14f0c05ef7 Update Readme.md 11 miesięcy temu
.gitignore Initial and Last (until next one) commit 11 miesięcy temu
LICENSE Initial and Last (until next one) commit 11 miesięcy temu
Readme.md Update Readme.md 11 miesięcy temu
main.c Initial and Last (until next one) commit 11 miesięcy temu
makefile Initial and Last (until next one) commit 11 miesięcy temu

Readme.md

Split Audio File

Split audio file is a mini-application to split a long vorbis (ogg) file into segment and add metadata for each part.

Build

make

Run

# OutputDir should exist before runing

./split-audio-file -i InputFile.ogg -o OutputDir -s SplitInfoFile.csv

SplitIntoFile File Format

group;A Group;
album;An Album;
year;2019;
genre;A Genre;
tracks;5;
1;Title 1;00:00;01:50;
2;Title 2;01:50;05:43;
3;Title 3;05:43;09:53;
4;Title 4;09:53;13:49;
5;Title 5;13:49;17:20;

group, album, year, genre are optionnal

tracks is mandatory

tracknumber;title;start_time;end_time; are mandatory

More

It’s a simple peace of code made in few hours, it could be inprove in many ways.