Преглед на файлове

Update README.md

tags/release-v1.2
Schoumi преди 3 години
родител
ревизия
886a035c1d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
# Lpcprog

[![build status](https://git.mob-dev.fr/Schoumi/Goblim/badges/master/build.svg)](https://git.mob-dev.fr/Schoumi/Goblim/commits/master)
[![build status](https://git.mob-dev.fr/Schoumi/lpcprog/badges/master/build.svg)](https://git.mob-dev.fr/Schoumi/lpcprog/commits/master)

Lpcprog is an Android application.
Lpcprog let you find and flash your NXP LPC Microcontroller.


Зареждане…
Отказ
Запис