Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Schoumi 3c6d37efd1 Fix Downloaded binaries 4 lat temu
app Fix Downloaded binaries 4 lat temu
gradle/wrapper App V1 4 lat temu
.gitignore Should help for Continuous Integration 4 lat temu
LICENSE add readme and licence 4 lat temu
README.md Update README.md 4 lat temu
build.gradle Add watcher management in AddPartFragment 4 lat temu
gradle.properties list ftdi device and get lpc ids 4 lat temu
gradlew Should help for Continuous Integration 4 lat temu
settings.gradle list ftdi device and get lpc ids 4 lat temu

README.md

Lpcprog

Lpcprog is an Android application. Lpcprog let you find and flash your NXP LPC Microcontroller.

  • Find your Microcontroller plugged in your Android Device(OTG)
  • Flash your software found on your device or on a webserver
  • HTTP & HTTPS support