Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Schoumi 0c181140eb Release 1.3 před 3 roky
app Release 1.3 před 3 roky
gradle/wrapper Change gradle to gradle 3 před 3 roky
.gitignore Should help for Continuous Integration před 4 roky
.gitlab-ci.yml Fix CI Build před 3 roky
LICENSE add readme and licence před 5 roky
README.md Update README.md před 4 roky
build.gradle Change gradle to gradle 3 před 3 roky
gradle.properties list ftdi device and get lpc ids před 5 roky
gradlew Should help for Continuous Integration před 4 roky
settings.gradle list ftdi device and get lpc ids před 5 roky

README.md

Lpcprog

build status

Lpcprog is an Android application. Lpcprog let you find and flash your NXP LPC Microcontroller.

  • Find your Microcontroller plugged in your Android Device(OTG)
  • Flash your software found on your device or on a webserver
  • HTTP & HTTPS support

Download it on the playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobdev.lpcprog