Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Schoumi 0c181140eb Release 1.3 3 år sedan
app Release 1.3 3 år sedan
gradle/wrapper Change gradle to gradle 3 3 år sedan
.gitignore Should help for Continuous Integration 4 år sedan
.gitlab-ci.yml Fix CI Build 3 år sedan
LICENSE add readme and licence 5 år sedan
README.md Update README.md 4 år sedan
build.gradle Change gradle to gradle 3 3 år sedan
gradle.properties list ftdi device and get lpc ids 5 år sedan
gradlew Should help for Continuous Integration 4 år sedan
settings.gradle list ftdi device and get lpc ids 5 år sedan

README.md

Lpcprog

build status

Lpcprog is an Android application. Lpcprog let you find and flash your NXP LPC Microcontroller.

  • Find your Microcontroller plugged in your Android Device(OTG)
  • Flash your software found on your device or on a webserver
  • HTTP & HTTPS support

Download it on the playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobdev.lpcprog