Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Schoumi 14f0c05ef7 Update Readme.md před 11 měsíci
.gitignore Initial and Last (until next one) commit před 11 měsíci
LICENSE Initial and Last (until next one) commit před 11 měsíci
Readme.md Update Readme.md před 11 měsíci
main.c Initial and Last (until next one) commit před 11 měsíci
makefile Initial and Last (until next one) commit před 11 měsíci

Readme.md

Split Audio File

Split audio file is a mini-application to split a long vorbis (ogg) file into segment and add metadata for each part.

Build

make

Run

# OutputDir should exist before runing

./split-audio-file -i InputFile.ogg -o OutputDir -s SplitInfoFile.csv

SplitIntoFile File Format

group;A Group;
album;An Album;
year;2019;
genre;A Genre;
tracks;5;
1;Title 1;00:00;01:50;
2;Title 2;01:50;05:43;
3;Title 3;05:43;09:53;
4;Title 4;09:53;13:49;
5;Title 5;13:49;17:20;

group, album, year, genre are optionnal

tracks is mandatory

tracknumber;title;start_time;end_time; are mandatory

More

It’s a simple peace of code made in few hours, it could be inprove in many ways.